Közhasznú jelentés 2011

ISKOLAKULTÚRÁÉRT  ESÉLYTEREMTÉSÉRT EGYESÜLET

 

Közhasznú jelentése

2011

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság

Pk.T.KH.62.942/2004/29.

Közhasznúságról a bírósági végzés jogerőre emelése: 2012. január 18.

 

 

 

 

 

 

 

 

Győr, 2012. május 29.                                                             képviselő aláírása

Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök

 

 

Az Egyesület  bemutatása

Egyesületünk 2004 óta működik. 2011. november 11-i közgyűlési határozattal 2012. januári bírósági végzéssel közhasznú szervezet vagyunk.

Célunk az óvodai-iskolai légkört, tanulási munkakultúrát, sikeres életvezetést alakító programok, fejlesztések, képzések működtetése és támogatása, a hátrányos helyzetű emberek – különösen a roma fiatalok – munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének segítése, foglalkoztathatóságának támogatása.

Szervezetünknek 17 tagja van, akik önálló személyek, felkészült, több-évtizedes fejlesztési, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakemberek. Szakmai tudásukkal, gyakorlatban szerzett tapasztalataikkal, kipróbált és bevált programjaikkal segíthetjük az iskolákat a társadalmi változásokhoz való alkalmazkodásra, az iskola oktató-nevelő tevékenységének megújítására, a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlődésére. Munkatársaink közül többen óvodai, általános és középiskolai vezetői gyakorlattal rendelkeznek. Pontosan ismerik az iskolák problémáit, lehetőségeit. A szemléletünk középpontjában az áll, hogy a fiatalok tudjanak és akarjanak tanulni, ezért a tanuláshoz való viszonyukat, a tanulási képességeiket kell kialakítani, fenntartani. Munkánkat a Minőségbiztosítási Kézikönyvünk folyamatszabályozásai alapján végezzük.

Alaptevékenységek

Fő profilunk: képzések, programok szervezése, új programok fejlesztése hátrányos helyzetű, alulteljesítő tanulók, fiatalok nevelői számára a pedagógiai kultúrájuk formálására.

Legsikeresebb képzéseink: Szociális-érzelmi képességek fejlesztése a tanórán c. 40 órás akkreditált képzés, valamint a Tanulási-, munkakultúra és pályaorientációs képzés tanodai mentorok számára, 384 órában. Ezek a képzések az iskolai felzárkóztatás, pályaválasztás a magatartáskultúra és a tanári tolerancia kialakítását szolgálják.

Legsikeresebb programjaink: Magatartáskultúra program 1-4. évfolyamokra, az Életvezetés tantárgy, a Tanulásszervezés a tanórán felső tagozaton, a Tanoda programok 10-18 éves tanulók számára, valamint a Pályaorientációs szolgáltató programunk a 7-8. osztályosoknak szól. E programok kidolgozói is és kipróbálói is vagyunk. Foglalkoztatott munkatársaink többségét munkanélküli pedagógusok közül választottuk ki. A sikeres, eredményes programjainkat kiadványokban is megjelentettük.

Célcsoportunk a hátrányos helyzetű, alulteljesítő tanulókkal foglalkozó pedagógusok köre. Képzéseket, programokat, 6 megyében (Győr – Veszprém – Fejér – Zala – Bács-Kiskun és Borsod) szerveztünk, részt vettünk konferenciákon a megyék városaiban.

Anyagi forrásainkat pályázati forrásokból nyerjük. hazai, uniós, regionális és győri pályázatokon.

 

 

 

Főbb pályázataink, tevékenységeink az elmúlt 5 évben:

2006-2008. Kistérségi Tanoda-modell Pázmándfalun, a HEFOP 2.1.4 /B pályázat sikeres megvalósítása főpályázóként, konzorciumban a Pázmándfalui Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.  A Győr-Moson-Sopron megyei Pázmándfalun 10-18 éves roma tanulók,

2006-2008. Szociális-érzelmi képességek fejlesztése a tanórán, avagy a tanári tolerancia fejlesztése és az iskolai magatartáskultúra kialakítása, formálása című 40 órás akkreditált képzést szerveztük meg csoportonként 12-20 fő számára,  Győr-Tüskevár-Lenti-Dunaújváros-Baja-Veszprém-Miskolc egy-egy intézményében, összesen 136 fő részére

2006-7. Tanulásszervezés a tanórán avagy Önismeretre, egyéni fejlesztésre épülő tanulásirányítás, tanóraszervezés a felső tagozaton (30 órás képzés) és program12-18 éves fiatalok számára. A program célja: a tanulók tanulási eredményeinek növelése önismeretük,

2008-2010. Tanulási-, munkakultúra és életpálya-építés alakítása hátrányos helyzetű, különösen roma tanulók körében, tanoda működtetésével című projekt. A projekt célja: álláskereső pedagógusok foglalkoztatása a Győri, Téti, Pannonhalmi kistérségben és roma, hátrányos helyzetű tanulók iskolában tartása, támogatásuk tanulmányaik befejezésében, társadalmi beilleszkedési esélyeik javítása tanodai foglalkozások rendszerében. A hátrányos helyzetű diákok, lemorzsolódással veszélyeztetett, általános iskolai és középiskolás tanulók esélyegyenlőségének növelése, felzárkóztatásuk elősegítése, iskolai eredményességük javítása, a továbbtanuláshoz, a reális pályaválasztás kialakításához segítség nyújtása, hiányszakmák bemutatása, a szakképzési szerkezet javításának elősegítése. A projektet a győri munkaügyi központ és Győr város önkormányzata támogatta. A program 3 fő elemre épült: 3 hónapos (384 órás) képzésre, a térségi tanoda-programra és a pályaorientációs szolgáltatásra.

2010 és 2011 NCA-s működési pályázat keretében az egyesületünk átalakulását szerveztük meg. Célunk volt arculatunkat kialakítani, az önkéntes munkát megismerni, valamint közhasznú szervezetté átalakulni. Formatervezővel megformáltattuk a logónkat, készíttettünk mappákat, névjegykártyákat, elkészítettük az egyesületi honlapot. Közhasznú feladatot láttunk el a győri Fekete István Általános Iskola tanodájában, ahol 12 javítóvizsgára készülő tanuló nyári felzárkóztatását végeztük. A munkánk megújítása érdekében alapszabályunkat, működésünket közhasznú szervezetté alakítottuk.

 

 1. A társaság számvitelével kapcsolatos fontosabb információkAz Egyesület a tárgyévben egyszeres könyvvitelt végez, mely alapján egyszerűsített beszámolót készít. A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési ár. Az Egyesület a tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenési leírását lineáris leírási módszerrel, a várható élettartam és a társasági adóról szóló törvény előírásai figyelembe vételével állapítja meg. A törtévi leírás az üzemben töltött napokkal arányosan kerül megállapításra. A 100.000,- Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök a használatba vételkor egy összegben leírásra kerülnek.Az Egyesület az éves beszámolóját 2012-től honlapján megjeleníti, a nyilvánosság számára közzéteszi.

   

 2. Az Egyesület 2011. évi tevékenységének bemutatása

2011-ben két pályázat keretében dolgoztunk. Az NCA működési és Győr város önkormányzata által kiírt pályázatok támogatásával tudtuk a programjainkat finanszírozni.

Az NCA működési pályázat támogatásából egyesületünk szervezetének és tevékenységének módosítására vállalkoztunk ebben az időszakban. A közhasznúság és az önkéntes munka fogalmak pontos értelmezése érdekében szereztünk be szakmai anyagokat, részt vettünk szakmai konzultációkon, megbeszéléseken, tájékoztatókon. Konzultáltunk a győri United Way Kisalföld Alapítvánnyal, az Önkéntes Centrum, a GYMS Megyei Civil Szolgáltató Központ munkatársaival a közhasznúság, az önkéntesség bevezetésének lehetőségeiről, kritériumairól, feladatairól és gyakorlati tapasztalatok tanulságairól.

A győri pályázat keretében elkészítettük a Tanoda-klub működésének leírását: Tanulási kudarcok kezelése tanoda-klub modellel.

Részt vettünk szeptember 9-én Győrben a Civil Konferencián a készülő Civil-törvényről. Előadó volt Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár. Megismertük a civil törvény módosítási tervezetének fő irányait, melyeket az egyesületünk jövő-tervezésében használtunk fel.

Kapcsolatot alakítottunk ki a Fekete István Általános Iskola és Óvoda, a Gábor László Építőipari Szakképző Iskola vezetésével az új feladatokra: önkéntes munka szervezésének előkészítésére, a hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok segítésének új lehetőségeire, a gyakorlati kipróbálásra. 6 fő segítő munkára vállalkozó részére felkészítést tartottunk az önkéntes munkáról, részvételükkel működtettük – gyakorlatként – a nyári javítóvizsgára való felkészítést.

Elkészítettük Egyesületünk Alapszabályának módosítását, a közhasznúvá alakulást és előkészítettük az önkéntes munkára való bejelentkezést.

Új folyamatok szabályozásával fejlesztettük a Minőségbiztosítási rendszerünket. Kijelöltünk folyamatfelelősöket, felkészítést kaptak a munka elvégzésére, egyszerűsítettük és hatékonyabbá tettük az információ-áramlást. A folyamatok bevezetése és értékelése megkezdődött.

Működtetett szolgáltatások:

Augusztus hónapban elindítottuk a tanoda-klubfoglalkozásokat. 6 fő önkéntes pedagógussal 10 fő hátrányos helyzetű tanulót segítettünk felkészülni a javítóvizsgára. A felnőtt segítők és a tanulók számára büfét biztosítottunk. A programszervezőnek munkadíjat biztosítottunk.

 A Tanulás-, munkakultúra és életpálya-építés alakítása hátrányos helyzetű, különösen roma tanulók körében – tanoda működtetésével – melynek keretében a Magatartáskultúra és a Mi világunk önismereti-programunkat, modellünket ajánlottuk a város iskoláinak.

A szervezet emberi erőforrásainak fejlesztése: Felkészülések: Egyesületünk felkészült az átalakulásra, módosítottuk az Alapszabályt, és a közgyűlésünk elfogadta 2011. november 11-én a közhasznúvá válást. Hálózatépítési ismereteket 3 munkatársunk ismerte meg. Minőségbiztosítási rendszer működéséhez, a fejlesztéshez szükséges információkat elsajátította az elnökség, a felelős elindította a folyamatok működtetését, ellenőrzését.

A szervezetünk adminisztrációs háttere:  Működtettük az irodánkat, és az irodánkban levő eszközöket (5 számítógép, 2 db nyomtató, fénymásoló, projektor), biztosítottuk javításukat, fenntartásukat. A működéshez, a programokhoz, a kiadványokhoz biztosítottuk a szükséges irodaszert. A telefon- és Internet-szolgáltatást is biztosítottunk.

Infrastruktúra bővítése: Beszereztünk egy fényképezőgépet a fotózáshoz, a programok dokumentálásához.  Az új laptopot felszereltük egy adapterrel, hogy több személy tudjon az irodában internetezni.

A programjainkban résztvevő célcsoportok: 10 fő hátrányos helyzetű, alulteljesítő, javítóvizsgára készülő – köztük 4 roma – 12-18 éves, Győrben tanuló fiatalok. Hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó általános iskolai és szakmunkás-képzésben dolgozó 6 tanár, valamint az egyesület 13 munkatársa.

Együttműködések: Fenntartottuk a kapcsolatot Győr város Polgármesteri Hivatalával, együttműködtünk egy közös pályázat elkészítésében, de sajnos nem nyert a pályázat. Régiónkban Győr, Vas megyékből, Veszprém, Komárom megyékből és Budapestről együttműködő iskolákkal, a Mobilitás NYD. Regionális Szolgáltató Győri Irodával.

Újabb kapcsolatot teremtettünk az United Way Kisalföld Alapítvány, a Győri Esélyek Háza, az Önkéntes Centrum, a GYMS Megyei Civil Szolgáltató Központ munkatársaival.

 

 1. Cél szerinti juttatások kimutatásaA tárgyévben cél szerinti juttatásban nem részesültünk. 
 2. Költségvetési támogatások kimutatásaAz NCA NYD-11-0750 számú pályázaton 365.900,- Ft támogatást kaptunk működésre. A fő tevékenységünk a szervezetfejlesztés volt. Ennek keretében átalakultunk közhasznú szervezetté 2012. január 18-tól.

 

 

 1. Helyi önkormányzattól kapott támogatások2011-ben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatától 200.000,- Ft pályázati támogatást nyertünk. Ebből a támogatásból valósítottuk meg a tanoda-projektünk leírását tanulmány formájában. Címe: Tanulási kudarcok kezelése tanoda-klub modellel. 
 2. A szervezet  vezető tisztségviselőinek juttatások bemutatása2011-ben az Egyesület vezető tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek. 
 3. 1. sz. Melléklet: A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója 2011. év.
 4. 2. sz. Melléklet: Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának mérlege 2011. év.  

  Győr, 2012. május 28.

               

 

 

Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök

 

 Pénzügyi beszámoló 2011