Közhaszni jelentések 2012-2013

Győri Tanoda-Klub projekt TÁMOP 3.3.9A

 

Hirdetés

Győri Tanoda-Klub működik két évig, 2015. májusig Adyvárosban, a Fekete István Általános Iskolában 50 hátrányos helyzetű, 9-15 éves tanuló tanulási fejlesztésére, szabadidős programjaik szervezésére. A tanoda-klubot az Iskolakultúráért – Esélyteremtésért Egyesület működteti a TÁMOP.3.3.9.A-12/2-2012-0005.sz nyertes pályázata keretében és 30 millió Ft támogatással.

Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök

 

Tájékoztató a Győri Tanoda-Klubról

Egyesületünk, az Iskolakultúráért – Esélyteremtésért Egyesület közhasznú szervezet, 2004 óta működik Győrben. Célunk az óvodai-iskolai légkört, tanulási munkakultúrát, sikeres életvezetést alakító programok, fejlesztések, képzések működtetése, a hátrányos helyzetű emberek – különösen a roma fiatalok – munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének segítése, foglalkoztathatóságának támogatása.

Céljaink elérése érdekében pályázunk, együttműködünk hazai és határon túli intézményekkel, iskolákkal, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, pedagógusképző intézményekkel.

Jelenleg Tanoda-Klubot működtetünk Győrben, Adyvárosban 50 fő hátrányos helyzetű tanuló számára. Az ESZA TÁMOP 3.3.9. sz. tanoda-pályázata támogatásával 2 évre – 2015.május 31-ig – kaptunk lehetőséget és 30 millió Ft támogatást a fejlesztő programra. Működési helyünk a Fekete István Általános Iskola B épülete 2.sz terme és a szomszédos tantermek.

A tanulók számára alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • minden nap a tanítás után felkészült szaktanárok és mentorok irányításával felkészülnek a tanórákra,
 • heti rendszerességgel német vagy angol nyelvi tréningeken vesznek részt,
 • matematika, anyanyelv, szövegértés alapképességeiket felmérjük, fejlesztjük,
 • tanulási és szociális képességeiket fejlesztjük,
 • számítógépek, internet áll a rendelkezésükre,
 • pályaorientációs, életvezetési és önismereti foglalkozásokat tartunk,
 • dráma- és művészeti foglalkozásokon vesznek részt,
 • nyári szünidőben tartalmas szabadidős programokat, tábort szervezünk,
 • javítóvizsgára készítjük fel – szükség esetén – a tanulókat,
 • kulturális és sport programokon vesznek részt: színház, mozi, kirándulás, sportolás, vetélkedők, játék.

  A szülők számára nyújtott szolgáltatások:

 • Szülősegítő klubban nevelési tanácsadás
 • Rendszeres tájékoztatás a családtámogatásokról, álláskeresési tanácsadás

  Közös programok a családokkal: családi és identitás-napok.

  A tanuló vállalása:

 • egyéni heti terv szerint részt vesz a Tanoda–Klub foglalkozásain,
 • aktívan közreműködik a fejlesztő foglalkozásokon és a programokon,
 • a mentorokkal kialakított fejlesztési tervek megvalósulásáért szorgalmasan dolgozik,
 • elfogadja és betartja a Tanoda-Klub házirendjét, a működési szabályokat.

  A szülő vállalása:

 • együttműködik a Tanoda–Klub mentoraival, szaktanáraival,
 • segíti, hogy gyermeke betartsa a házirendet és a működési szabályokat,
 • a Tanoda –Klub számára átadja a pályázatban előírt igazolásokat,
 • lehetővé teszi a mentorok családlátogatását,
 • szülői értekezleteken, fogadóórákon tájékozódik a tanuló előrehaladásáról,
 • közreműködésével segíti a családi napok megvalósítását.

  Együttműködő partnereink:

 • A tanulók iskoláinak vezetése, pedagógusai
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ
 • KLIK Győri Tankerülete
 • Győr Város Polgármesteri Hivatala, Humánpolitikai Főosztály, Szociális Osztálya
 • III. sz. Gazdasági Működtető Központ, Győr
 • A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Kar pedagógusai, hallgatói
 • Gábor László Építőipari Szakképző Iskola
 • Kulcsár-Papír üzlet, Bit-Comp 2000 Bt.

   

  Győr, 2013. 11. 13.

   

  Dr. Szakácsné Foki Katalin, projektvezető

  9022 Győr, Batthyány tér 15.

  iskolaesely@gmail.com, 06-30/28-73-509, 06-20/204-6688

 

Újságcikk a Kisalföldben

Nyílt szakmai programokon tájékozódott a napokban a Győri Tankerület és a NYME Apáczai Kar Nevelési és Képzési Intézete az Adyvárosban működő Győri Tanoda-Klubról. A szülőknek is most tartották az első szülői értekezletet a szervezők.

A Tanoda-Klub a Fekete István Általános Iskolában kapott egy szabad termet, amit berendezetek klubszerű működésre mobil asztalokkal, szép fehér műbőr-üléses székekkel. A polcokon már a saját készítésű kerámiáik díszlenek, a falon a kirándulásaik fotói igazolják gazdag programjaikat Pannonhalmáról, az állatkertről, a Bakonyról és Győrújbarátról. A tanodát az uniós TÁMOP3.3.A-12/2 pályázaton nyert 30 millió forintból szervezte és működteti 2 évig a győri Iskolakultúráért – Esélyteremtésért Egyesület.

Kik is lehetnek a Tanoda-Klub tagjai? Elsősorban a családi körülményeikben hátrányt szenvedő gyerekek, a tanulásban alulteljesítők, akik képességfejlesztésre szorulnak, és igénylik is a segítséget. A Tanoda-Klubban 50 fő 9-15 éves tanulóval foglalkoznak.

2013. július 1-től járnak a tanodába adyvárosi gyerekek. A nyári délelőttökön játék- és sport-programokat szerveztek számukra, kirándultak, táboroztak. A javítóvizsgára készülő tanulók augusztusban mindennap szaktanári felkészítést kaptak, így sikerülhetett a legtöbbnek a vizsga. Szeptembertől a tanítási órák és ebéd után délutáni foglalkozásokra várja őket a két főállású mentor, Hársfalvi Helga és Bogdán Réka. Egy kis beszélgetésre ők mindig szakítanak időt a tanodában. A kezdeti tanulási kudarcokon átsegítik őket lassan a mentorok a napi lecke megírásával, megtanulással. A tantárgyi fejlesztésekre már a szaktanárok készítik fel a gyerekeket. Heti rendszerességgel tartanak tréninget, fejlesztő órát matematika, fizika, kémia, angol, magyar, történelem, német, szakos tanárok a tanoda-klubban vagy különtermekben.

A tanulási fejlesztést az alapképességek felmérésével kezdték a szakemberek. Csak a felmért hiányosságok ismeretében vállalkozhat a Tanoda-Klub mérhető, értékelhető eredményre. A felmért matematika, anyanyelv és szövegértési szinthez legalább 20%-os javulást várnak el a tanodai fejlesztés hatására. Első tapasztalat, hogy a gyerekek többsége szívesen tanul – egyelőre sok segítséggel, de türelmesen. Bíztatónak látszik a kezdeti ráhangoltságuk.

Naponta 30-35 gyermek tanul a tanodában. Sokan minden nap bejárnak, mások csak heti 3-4 alkalomra szerződtek. 11.30-tól 17 óráig sokféle program belefér az időbe: beszélgetés, leckeírás, tantárgyi tréning, játék, sport, gyakorlás vagy plusz feladatok készítése. Itt minden felszerelés biztosítva van. A tanodai számítógépeken, laptopokon tanulni és szórakozni is lehet.

Aki lehetőséget kap és felvállalja a tanodai tanulást, annak nagy segítséget jelent ez a klub. Kellemes tanulási légkörben, szakemberek segítségével jó eredményt érhet el majd az iskolában. A közös programokon barátságok szövődnek, és jó közösséggé formálódhatnak 2 év alatt a tanoda-klub tagjai.

 

 

NORVÉG Civil Alap projket

Az Iskolakultúráért – Esélyteremtésért Egyesület

és a Fiáth János Általános Iskola

meghívja Önt a

Felelős vagyok magamért, másokért projekt

diákprogramjainak

bemutatójára, a kiállításra és

Töltéstava Győrság

Diák-Falu – Fórumára

Helyszín:

Töltéstava, Művelődési Ház

Időpont:

2014. február 19. szerda, 13.00 óra

Együttműködő partner

a Nyugat-magyarországi Egyetem ACSJ Kar

A projekt támogatója a Norvég Civil Alap

 

Program

13.00 Köszöntő

dr. Szakácsné Foki Katalin, projektvezető

13.10 Megnyitó

Ferenczi Róbert, igazgató

13.20 Sikeres jövőmért program füzetei

Az én falum pályázat bemutatása

Főglein Ferencné, programfelelős

Töltéstava: Burián Réka, Hujber Réka tanulók

Győrság: Haui Réka, Szédelyi Bence tanulók

13.50 Diákőrjárat-klubok beszámolója

Kovácsné Somi Zsuzsa, programfelelős

Töltéstava: Formaggini Alexandra, Sabjanics Bettina

Nagy Ágnes, Orbán Máté hallgatók

Győrság: Szabó Krisztián, Szabó Vanda hallgatók

14.20 Diák-Falu Fórum

Vezeti: dr. Csetényi Istvánné, szakmai vezető

Polgárok gondolatai a falujukról

Bemutatják a diákok

Töltéstava: Czimmerer Boglárka, Lengyel Dominika tanulók

Mészáros Bettina, Purgel Krisztina tanulók

Győrság: Bereczki Tibor, Fodor Dorina tanulók

Gondár Olimlia, Végh Júlia tanulók

A polgármesterek, képviselők válaszai

Sándor Károly polgármester, Töltéstava

Ferenczi Zsolt polgármester, Győrság

Megállapodások aláírása

 

14.50 Díjak átadása

dr. Szakácsné Foki Katalin, projektvezető

15.00 Meghívott vendégek kérdései, hozzászólásai

Vezeti: dr. Csetényi Istvánné, szakmai vezető

15.20 Program zárása

dr. Szakácsné Foki Katalin, projektvezető

15.30 Fogadás

 

Tallós NEA-UN-13-SZ-0363 projekt

 

NEA-UN-13-SZ-0363 sz projekt

2013. június 1-szeptember 30-ig.

A megvalósított program

 1. Előkészületek:

  A projektet Győrben készítettük elő, Tallóson (Felvidék, Szlovákia) valósítottuk meg.

  Projektmenedzsment tevékenysége: A pályázati támogatásból működtettük a menedzsmentet 3 fővel. A felvidéki Jóindulat szervezettel, a koordinátorával korrekt együttműködésben dolgoztunk. Közös előkészítő, szervező, koordináló, értékelő programokat szerveztünk júniustól és szeptemberig, 4 hónapban.

  Felvettük a kapcsolatot a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnökével, Kara Ákos Úrral, és a Megyei Gyermekvédelmi Központ vezetőjével, Háromszéki Ildikóval. Felkértük őket előadás megtartására. Egyeztettük a gyermekotthoni gyermekek létszámát a tallósi táborba és a programokra. Előkészítettük a résztvevők utazását, a gyermekek részvételét a táborozásra.

  A szakmai vezetővel összeállítottuk a szakmai csoportot, a közreműködő szakembereket, akiknek a munkáját a támogatásból finanszíroztuk.

  A csoporttal megtervezték, összeállították a tallósi programokat: a gyermek és felnőtt a programokhoz a meghívókat, a dekorációt, a játékgyűjteményt, a csoportprogramokat, a „gyermek-konferenciát”.

  A pénzügyi felelőssel megterveztük a beszerzéseket, kialakítottuk a kapcsolatot az üzletekkel, cégekkel.

  A felvidéki koordinátorral rendszeres munkakapcsolatunk volt. Korrekt és lelkiismeretes szakemberként segítette, alakította velünk a közös programot: 81.855,- Ft. (vállalkozói számla)

  Tájékoztató, szóró anyagokat készítettünk a programokra az egyesületünkről, 15.000,- Ft értékű színes papírokon. és megbeszélést tartottunk a Győr+ hetilap újságírójával, beszámoltunk a programról. (újságcikk)

  Beszerzés:A támogatásból megvalósítottuk a beszerzéseket. Beszereztük az adminisztrációhoz szükséges nyomtató festékeket 28.500,- Ft.

  Beszereztük a tábori és a tallósi szakmai programokhoz (50 gyermek, 40 fő felnőtt foglalkoztatásához) az előkészületekhez, a gyermekek és felnőttek szakmai csoportmunkájához a szükséges papírt, írószert, dekorációs anyagokat 60.000,- Ft-ért.

  Megvásároltuk a szükséges 2 db. fénymásoló-nyomtatót a győri és a tallósi tábori munkákhoz. 79.800,- Ft.

  Az ünnepi koszorúzáshoz 3000,- Ft-ért vásároltunk koszorút.

  Napidíj: A Felvidéki Keresztény Ifjúsági Közösségek családi tábora július 17-21-ig működött Tallóson és Vezekényben. A támogatási keretből finanszíroztuk a gyermekek és kísérőik részvételét (szállás, étkezés). A győri és soproni gyermekotthoni gyermekek ezen a programon vettek részt. Őket (10 fő tanulót és 2 fő kísérőt és 4 fő önkéntest) Vezekényben egy nagyon kellemes panzióban szállásolták el 5 napra. A gyermekek és a felnőttek sokféle izgalmas programon vettek részt: lovaglás, nyilazás, kézműves-programok, csónakázás, kerékpározás, kirándulás.

  A menedzsment szállásköltsége: 2 fő 1éjszakára, programszervezők szállásköltsége 2 fő1 éjszaka, önkéntesek szállásköltsége 4 fő*5 éjszaka, kísérő nevelők szállásköltsége 2 fő*5 éjszaka, gyermekek szállásköltsége 10 fő*5 éjszaka, étkezés 2 alkalom összesen: 302.614 Ft,

  Az 50 gyermek és az önkéntesek július 18-i étkezésére összesen: 69.660,- Ft-ot költöttünk.

   

  A támogatásból 160.826,- Ft értékben biztosítani tudtunk utazási költségeket: a menedzsmentnek és a felvidéki koordinátornak Győrben, Sopronban, valamint a Felvidéken (Tallóson, Somorján, Pozsonyban, Dunaszerdahelyen) szervezett megbeszélésekre és a tallósi programon való részvételekre. Ebből az összegből fedeztük a gyermekek és kísérőik utaztatását július 17-21-re, a konferencia előadójának és a szakmai foglalkozásvezetőknek az utazását Tallósra. (Háromszéki Ildikó és Kálmán Csilla)

   

 2. Az Emléknap és találkozó napja: július 18.

  Emberi erőforrás költségei:

  Bérköltség: Szakmai vezető, a foglalkozásvezetők és a tanulói kísérők bére: 324.579,- Ft.

  Változás a járulékok pontosítása miatt történt.

  Megbízási díj: a projektvezető, az előadói és szerzői díj, az önkéntesek szervező-díja, a koordinátor munkadíja, valamint a foglalkozásvezetők közül a számlaképes munkatársak díja: 626.066,-Ft. A koordinátor munkadíjában történt némi változás a munkájának magasabbra értékelése miatt.

  Az emléknap konferenciáján 16 előadó tartott színvonalas előadásokat. Győrből Háromszéki Ildikó tartotta meg az előadását és megírta a szakmai anyagát a kiadványban. Juttatása: 50.000,- +50.000,- Ft (vállalkozási számla). (Kara Ákos sajnos nem tudott részt venni.) A

  Megkoszorúztuk az emléktáblát, részt vettünk a fogadáson, meghallgattuk a kulturális műsort, és részt vettünk valamennyien a délutáni misén.

  Egyesületünk a konferencia napján kísérőprogramként szervezett a tábori gyermekeknek és kísérőiknek szakmai programokat: Szépen magyarul-szépen emberül címmel. Tartalma: Bemutatkozás családonként, csoportonként, Történelmi totó, Irodalmi vetélkedő, önismereti játék, közös éneklés: a mi dalunk, a mi rajzaink, kézműves munkák. A felnőtteknek beszélgető-köröket szerveztünk gyermekotthonos gyermekek támogatási lehetőségeiről, a nevelésről, az intézmények további együttműködéséről. 4 munkatársunk vezette a programokat a támogatási összegből.

  III. Zárás, tapasztalatok, eredmények megfogalmazása

  Kiadvány: A Jóindulat – Dobroprajnost szervezet szerkesztésében és az Egyesületünk, valamint a Szövetség a Közös Célokért szervezettel együttműködve összeállítottuk az Emléknapról és a találkozó programjairól az emlékeztető kiadványt. : Összefogás a gondozásra szoruló felvidéki gyermekekért címmel. Megszerveztük és a támogatásból finanszíroztuk a szerkesztést, a nyomtatást. A keménykötésű és színes oldalakkal készülő kiadvány 160 oldal lett, és csak 250 példányt készítettek a 300.000,- Ft-ért. :A szerkesztési díj 200.000,- Ft-ba került, (vállalkozási számla) és 300.000,- Ft nyomdai előállítási összeg volt.

  Saját erőként finanszíroztuk a sok telefonálást 30. 000,- Ft értékben, biztosítottunk munkára vállalkozó önkénteseket a szervezés megkönnyítésére 198.450,-,- Ft értékben. Ők szervezték, segítették a programokat jelenléti ívek aláíratásával, a szakmai anyagok előkészítésével, fotózással, terítéssel, poharak, tálcák, szalvéták stb. biztosításával, a gyermekcsoportok irányításával, éjszakai felügyelettel.

   

   

   

  A projekt fenntarthatóságát, folytonossága, valamint hagyományőrző és értékteremtő funkciója

  A nemzetközi családtábor lehetőséget adott más kultúrában élő magyar fiatalok világának, egy értékes családi életmodell megismerésére, az egymástól tanulásra, a barátságokra,

  A közösségi programok, a közös imával kezdődő és kellemes légkörű étkezések mintát adtak a fiataloknak a keresztényi tiszteletre, az értékrendre. A templomi hangulat, a Püspök Úr gyermekekhez intézett szavai intően hatottak a lelkükre. A sokszínű szabadidős program: kirándulás, csónakázás, a közös, a közös beszélgetések, az ének élményekben gazdag emléket adott minden gyermeknek. A magyar nyelv, a magyarság bátor vállalását megerősítő programok, a Szépen magyarul-szépen emberül játékai és komoly feladati segítették őket abban, hogy érezzék: jó magyarnak lenni külföldön is. A múlt értékeinek, tapasztalatainak tisztelete megerősödött a fiatalokban.

  A Jóindulat, a Szövetség a Közös Célokért Szervezet és egyesületünk között szoros szervezeti és személyes kapcsolat alakult ki. A Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ és a kárpátaljai Szent Mihály Gyermekotthon között létrejött egy együttműködés egy közös továbbképzésre, tapasztalatcserére, kulturális programokra, találkozóra, egy későbbi közös pályázatra. A lehetőség az együttműködésre fenntartja, felerősíti a tallósi projekt élményeit.

  A konferencián megnyilvánuló összefogás, a sok szervezet együttműködése modellként hatott a fiatalokra, a nevelőkre, és az otthoni szakmai, vallási műhelyekben továbbfejlődhet.

  A szolgálat a segítésért, a közösségfejlődésért tovább működik bennünk, és újabb igényt teremt újabb segítésre, újabb pályázatra.

  A projekt konkrét eredménye és mérhető hatásának hasznossága a fiatalok számára

  Kiemelt figyelmet kaptak azok a fiatalok, akik nevelőintézetekben töltik gyermekkorukat akkor is, ha anyanyelvi hazájukban élnek, akkor is, ha a határon túl. Az ő nevelésükhöz mind anyagi mind kulturális, mind pedagógiai szempontból segítséget kapnak – ők is és intézményük is – a programok során.

  A foglalkozásokon bemutatkoztak, bemutatták képességeiket, a beszélgetéseken, a magyar kultúráról, művészetekről szóló beszélgetéseken, versenyeken alakult életszemléletük, világképük. Erősödött önbizalmuk, magyarság-tudatuk, a más országban is magyarul beszélő társak körében gazdagodott anyanyelvi kultúrájuk. Nyitottabbak, bátrabbak lettek. Barátságot kötöttek más, határokon túli és inneni magyar gyermekekkel, sorstársaikkal. A színes programokon jól érezték magukat.

  Információt szereztek a 250 éves évfordulóról, az elmúlt évek fejlődéséről, a királyságban még együtt élő kultúrák mai életéről. A nemzetközi – mégis magyar ünnepen megélhették az összetartozás élményét. Feltöltődtek a keresztény értékekkel, a szép családi élet tapasztalatával: a közös étkezés szokásaival, a közös kirándulásokkal, játékokkal, családi versenyekkel. Érzelmi feltöltődéssel tértek haza, otthon gyermekotthonban a társaikra is hatással volt az élménybeszámolójuk. Az emlékül kapott kiadvány emlék lesz számukra a közös programról.

  A gyermekek, fiatalok fejlődését szolgálják azok a foglalkozások, amelyeken a nevelőik tapasztalatokat szereztek más intézmények korszerű nevelési módszereiről, a támogatások megszervezéséről. Javulnak majd mind a felvidéki, mind a kárpátaljai gyermekek életkörülményeik.

  Az, hogy szakmai kapcsolat alakult az országok magyar nyelvű gyermekintézményei között, a jövőbeli életükre is fenntartható eredményt, barátságot hoz. Elérhetőségüket biztosították, és közös pályázatokra, programok elköteleződtek.